Bookmark and Share

سیتی زن شیپ

نامه الکترونیک چاپ PDF

افرادی که دارای اقامت کانادا میباشند ؛ در صورت داشتن شرایط سیتی زن شیپ میتوانند برای اخذ سیتی زن شیپ کانادایی اقدام نمایند. متقاضیان سیتی زن شیپ باید دارای شرایط زیر باشند:

1- دارای تمامی شرایط اقامتی ( براساس بخش 5 قانون سیتی زن شیپ ) باشند.
2- دارای دانش کافی از زبان های رسمی کانادا یعنی انگلیسی و یا فرانسه باشند.
3- بر اساس قانون سیتی زن شیپ ، دارای محدودیت آزادی به قید التزام ؛ عفو مشروط ؛ حبس در زندان و یا جرم قابل پیگرد ؛ چه در طول 3 سال اقامت و چه در طول انجام پرونده نباشند.

شرایط اقامت

شما بایستی حداقل 3 سال در طول مدت 4 سال قبل از ارسال فرم سیتی زن شیپ در کانادا زندگی کرده باشید. قانون سیتی زن شیپ حکم میکند که شما به صورت فیزیکی 1095 روز در طول مدت 4 سال در کانادا زندگی کنید. هر روزی که شما قبل از گرفتن اقامت دائم در کانادا زندگی کرده باشید بعنوان یک نصف روز حساب خواهد شد. اگر شما قبل از گرفتن اقامت دائم دو سال در کانادا زندگی کرده اید ، به شما یکسال کردیت داده خواهد شد. سپس شما پس از دو سال اقامت دائم در کانادا برای اقدام جهت گرفتن سیتی زن شیپ واجد شرایط خواهید شد. مدت زمانی که شما قبل از چهار سال اقامت در کانادا سپری کرده اید به حساب نخواهد آمد. بنابراین متقاضی بایستی حداقل 2 سال به صورت دائم در کانادا زندگی کرده تا برای سیتی زن شیپ واجد شرایط شود.

اگر شما دارای مدت زمان مناسب برای اقدام جهت سیتی زن نباشید ؛ بر اساس قانون سیتی زن شیپ ممکن است بر اساس صلاحدید وزیر مهاجرت و بر اساس قانون بشردوستانه از قانون مستثنی گردیده و نهایتا" بتوانید سیتی زن شیپ خود را بگیرید. قاضی امور سیتی زن شیپ زمانی از قوانین بالا صرفنطر خواهد نمود که با وجود غیبت فیزیکی شواهدی مبنی بر استقرار شخص مهاجر در کانادا بدست آورد.به شرطی که شخص به صورت مداوم و متمرکز به زندگی عادی خود با ارتباطات ،علائق و تسهیلات اجتماعی در کانادا ادامه دهد.

زبان رسمی

بر اساس قانون سیتی زن شیپ ، متقاضی سیتی زن شیپ بایستی دارای دانش کافی از یکی از زبانهای رسمی کانادا باشند. قانون سیتی زن شیپ ایجاب میکند که متقاضی باید قادر باشد که جملات و سوالات ابتدایی که پرسیده میشود را در زمانهای حال ، گذشته و آینده کاملا" متوجه شده وتوانایی صحبت کردن همان شخص بایستی به نحوی باشد که مفهوم ساده ای از اطلاعات را در موقعیت های گذشته ، حال و آینده نقل کند. توانایی دانش زبان توسط ماموران سیتی زن شیپ به صورت های متناقض ارزیابی میگردد.

شرط دانستن زبان ممکن است اگر شما بالای 60 سال باشید نادیده گرفته شود. با توجه به صلاحدید وزیر مهاجرت، نادیده گرفتن شرط زبان ممکن است جهت آرام کردن شرایط ویژه سخت و یا جهت پاداش به خدمات ارزنده به کانادا نجام پذیرد.

دانش کافی از کشور کانادا

بر اساس قانون سیتی زن شیپ متقاضی بایستی که از دانش کافی در مورد کشور کانادا ؛ مسئولیت ها و امتیازات یک شهروند کانادایی آگاه باشد. این قانون توسط امتحان کتبی اجراء میگردد. از متقاضیان راجع به سیستم سیاست دولت های فدرال و استانی و همچنین دانش آنان راجع به تاریخ و جغرافی کانادا سوال خواهد شد. امتحان سیتی زن شیپ پیرامون دانش در مورد کشور کانادا طرح ریزی گردیده و از متقاضیان درخواست میشود که دارای اطلاعات زیر باشند:

1- داشتن دانش و اطلاعات در مورد سیستم دموکراتیک
2- داشتن حق رای برای انتخابات فدرال ، استانی ، و شهری
3- حق اداره کردن دفاتر انتخابی ؛ و
4- داشتن دانش کلی در خصوص مراحل رای گیری انتخابات

متقاضیان بایستی قادر به پاسخگویی سوالات در مورد تاریخ اجتماعی و فرهنگی ؛ همچنین تاریخ سیاسی و جغرافی سیاسی و فیزیکی کشور کانادا باشند. نهایتا" همانطور که قبلا" هم ذکر شد متقاضیان بایستی دارای دانش کلی در مورد حقوق ، مسئولیت ها و امتیازات سیتی زن شیپ بوده و دارای حق رای گیری، حق اداره کردن انتخابات باشند.

متقاضیانی که 55 سال به بالا هستند از دادن امتحان سیتی زن شیپ معاف خواهند شد.

سیتی زن شیپ فرزندان زیر 18 سال

پرونده های فرزندان وابسته را میتوان با پرونده پدر و مادر به صورت همزمان ارسال نمود . فرم جداگانه ای برای فرزندان زیر 18 سال وجود داشته که بایستی توسط والدین و یا سرپرست قانونی و فرزند بالای 14 سال امضاء شود. زبان و دانستن اطلاعات برای این افراد ضروری نمی باشد.

مراسم قسم سیتی زن شیپ

متقاضیانی که در پرونده های آنان قبول شده است برای گرفتن سیتی زن شیپ کانادایی باید طی یک مراسم خاص قسم خورده و سپس کارت سیتی زن شیپ خود را دریافت نمایند.