Bookmark and Share
فرم اطلاعات موکلین

با تشکر از شما و اعتماد شما به سازمان مهاجرت خورشید کانادا، در این مرحله با تکمیل فرم زیر متخصصین ما قادر به تنظیم پرونده مهاجرتی شما و ارسال آن به اداره مهاجرت خواهند شد. در صورتی که مواردی از فرم شامل شما نمیشوند عبارت (N/A) را وارد کنید.

لارم به ذکر است که این فرم تنها برای موکلین دارای قرارداد میباشد. اگر شما برای اولین بار به ما مراجعه میکنید، لطفاً فرم ارزشیابی را از صفحه اول پرتال انتخاب کرده و تکمیل فرمایید.

قد شما به سانتینتر:
  *
رنگ چشم:
  *
رنگ مو:
  *
نام و نام خانوادگی پدر:
  *
تاریخ تولد پدر:
  *
محل تولد پدر:
  *
نام و نام خانوادگی مادر:
  *
تاریخ تولد مادر:
  *
محل تولد مادر:
  *
سنوات تحصیلی:
  *
عضویت در گروه ها:
مشاغل دولتی:
خدمت وظیفه (با ذکر جزییات محل خدمت و نام فرماندهان) برای متقاضیان مرد:
آدرسهای مسکونی از 18 سالگی:
سوابق کاری با ذکر کد شغلی و شرح وظایف در 10 سال گذشته:
نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، وضغیت تاهل و آدرس از فرزندان، خواهران و برادران:
کشورهایی که در 10 سال گذشته بازدید کرده و یا اقامت داشته اید (برای کلیه همراهان بالای 16 سال) ضروری:
هر نوع اطلاعات دیگری که شما ذکر آن را ضروری میدانید:
آدرس الکترونیک:
  *
شماره تلفن:
  *
شماره موبایل:
  *
شماره تماس دیگر:
Delete:
Attach File
Send me a copy
* Required field
نوشته شده توسط Administrator